Iskolánkról

Kedves Szülők!

" A gyermeket tiszteletben kell fogadni,
szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani "


Segíteni szeretnénk az iskolaválasztás gondjainak megoldásában. Tájékoztatónkban arra törekszünk, hogy röviden bemutassuk iskolánkat, az itt folyó munkát, a lehetőségeket, az adottságokat.

Az intézmény nyolc tantermes, igényesen felújított, új berendezési tárgyakkal bővült. Tágas tornateremmel, ebédlővel, jól felszerelt szertárakkal, sportudvarral ellátott épület. A tantermek világosak, tágasak. A belső udvaron mini kertet, tavat alakítottunk ki, padokkal ellátva, a biológia és más tantárgyak oktatásának segítésére.  Sportolásra alkalmas pályák állnak rendelkezésre a külső udvaron.
A 2009/2010-es tanévtől iskolánk elnyerte a Kompetencia alapú oktatás bevezetésére meghirdetett TÁMOP 3.1.4. pályázatot. Kialakítottunk egy multimédiás termet, ahol a városi általános iskolák közül elsőként használunk interaktív táblát. A digitális és interaktív tananyagok alkalmazása színvonalasabbá teszi az oktatómunkát. Projektoktatással a mindennapi élet témáit dolgozzuk fel. Idén a három hetet meghaladó projekt témája "ADVENTTŐL KARÁCSONYIG".

A szakos ellátottság 100%-os. Külön fejlesztő pedagógus segíti a felzárkózatásra szoruló gyerekeket a tanulásban.
Az első négy évfolyamon az iskolaotthonos módszert alkalmazzuk.
5-6. és 7-8. évfolyamon tantárgycsoportos oktatás folyik.
Az alsó tagozatban az Apáczais tankönyvcsaládból tanítunk. Az első osztályban szótagolva tanulnak a gyerekek olvasni. Már ettől az évfolyamtól kezdve levelezős versenyeken vesznek részt a diákok magyar nyelvből, matematikából és környezetismeretből.
A művészeti iskola keretén belül működik iskolánkban kézműves szakkör, amelyet Bábás Erika vezet.
A harmadik osztálytól  rendszeres az úszásoktatás, ahol minden gyermek megtanul úszni. Elsős koruktól angol nyelvi előkészítőn és informatika szakkörön vesznek részt a tanulók korszerűen felszerelt számítástechnika-termünkben. Minden alsós tanteremben külön számítógépsarok áll a gyerekek rendelkezésére tanórán és tanórán kívül.
Negyedik osztálytól iskolánk névadójának tisztelegve, kiemelt figyelmet fordítunk a természettudományos tantárgyak oktatására, a környezetvédelmi nevelésre.


A gyerekek mozgásigényét lekötve, mindennapos testnevelésre törekszünk, tömegsport és szakkörök keretében.

Négyévenként a Teichmann gálával tisztelgünk az olimpiai mozgalomnak.

Negyedik osztálytól az angol nyelvet és az informatikát tantárgyi kereteken belül tanulják a gyerekek.
Saját könyvtárral rendelkezünk, amit a tanulók a kutató-gyűjtőmunka során használhatnak.
A felső tagozatban szakkörökön (rajz, kézilabda, futball, énekkar) nyílik lehetőség a tehetséges diákok fejlesztésére, versenyeztetésére.
Eredményesen vesznek részt a gyerekek országos, megyei, városi és levelezős szaktárgyi vetélkedőkön. Bekapcsolódunk a városi szavaló- és mesemondó versenyekbe.

A megyei biológiai és környezetismereti versenyeket 17 éve iskolánk rendezi meg, 3-8. osztályos gyerekek részvételével, amelynek levelezős fordulóit iskolánk nevelői állítják össze. A legjobbak a döntőbe jutva, színvonalas versenyen mérhetik össze tudásukat.


Hosszú évek óta továbbtanuló diákjaink, az itt elért eredményeket meg tudják tartani későbbi tanulmányaik során is, melynek fokmérője számos diplomás fiatalunk.
Az oktatás mellett sok-sok türelemmel, szeretettel igyekszünk biztosítani tanítványainknak a tanítás mellett az otthonias légkört.
A Diákönkormányzat a gyerekek aktív részvételével városi és iskolai rendezvényeket szervez a szabadidő hasznos, szórakoztató eltöltésére. Az iskolai jeles napok keretén belül lehetőséget kapnak tanulóink színpadi szereplésre, megmérettetésre. Minden hónapban megrendezésre kerül egy-egy esemény (Suli buli, "Ki Mit Tud?!", Egészségnap, karácsonyi ajándékvásár, karácsonyi ünnepség, Farsang, Iskolahívogató, Anyák napja, Gyermeknap, erdei iskola, kirándulások). Ezek a rendezvények osztatlan sikert aratnak a diákok és szüleik körében. Nyári táborozási lehetőséget biztosítunk a Balaton partján alapítványi és pályázati támogatással, amelyre egyre több az érdeklődő, városi és országos szinten is.

A személyi és tárgyi feltételek adottak a jó színvonalú munkához. Az iskolától távolabb lakó gyerekek is könnyedén megközelíthetik az intézményt az iskolabusz menetrendszerű járataival. Harmonikus a kapcsolat a Szülői Munkaközösség, az iskola tantestülete, valamint az intézmény mellett működő Tordai úti Tagóvoda között.


A Teichmann Vilmos Oktatási Alapítvány minden tanév végén plakettel jutalmaz egy diákot és egy pedagógust.
A Béres tanulmányi ösztöndíj a legjobbaknak nyújt anyagi támogatást. Az Arany János tehetséggondozó programon minden évben van eredményesen pályázó tanulónk.

          2011. március 25-én 9 órától, 26-án 10 órától Nyílt napokat szervezünk a leendő első osztályosok részére, ahol a tanító nénikkel, Kovács-Barta Stefániával és Csintalanné Tiba Tímeával eltölthetnek a gyerekek és szüleik néhány kellemes órát.

Kérjük, látogatásukkal tiszteljék meg iskolánkat!

A Teichmann Vilmos Általános Iskola tantestülete

Elérhetőségek:
Tel/fax: 06/45 415-243
      E-mail: tvilmos@freemail.h