Alap-
dokumentumok

Különös
közzétételi lista

Iskolánkról
Bemutatkozás
Történetünk
Névadónk
Programok
Történetünk
Iskolánk rövid története:

Hírek
Galéria
A Teichmann Vilmos Általános Iskola 1945 óta működik, 1958-tól önálló intézményként Alapító Okirattal rendelkezik. A jelenlegi 8 tantermes (ebédlővel, tornateremmel,
könyvtárral, szaktantermekkel, sportudvarral rendelkező) épületet 1979-ben építették. Akkor oktatási komplexumként (bölcsőde, óvoda, iskola, konyha) működött. A 3. Számú
Általános Iskola 1995-ben vette fel a helyi kutató, tudós, növénynemesítő, Teichmann Vilmos nevét.
A biológiát emelt óraszámban oktatjuk, már kisiskolás kortól nagy hangsúlyt fektetve a
 környezettudatos, egészséges életmódra. Az életkori sajátosságokat figyelembe
 véve megfelelő sportolási lehetőségeket biztosítva igyekszik az intézmény megfelelő szellemi, testi fejlettségű generációt nevelni.Biológia verseny
Eredményeink
Projektjeink
Elérhetőség